Událost Protipóly zvuku bude exkurze do dvou sobě navzájem vzdálených hudebních krajin, kterými jsou experimentální elektronika v podání hudebníka a básníka Františka Hrušky a sborový, tzv. polyfonní zpěv, kterému se v současné době věnuje multimediální umělkyně Marie Tučková. Oba projekty se odehrají na prostranství před Galerií Dukla a díky využití vícekanálové zvukové instance bude posluchač hudbou obklopen ze všech stran.

V současnosti má hudební performance mnoho podob a naším cílem je tuto kulturu ohledávat, rozšiřovat povědomí o možnostech, které naskýtá, a snažit se porozumět jejím krásám. Událost Protipóly zvuku bude exkurze do dvou sobě navzájem vzdálených hudebních krajin, kterými jsou experimentální elektronika v podání hudebníka a básníka Františka Hrušky a sborový, tzv. polyfonní zpěv, kterému se v současné době věnuje multimediální umělkyně Marie Tučková. Oba projekty se odehrají na prostranství před Galerií Dukla a díky využití vícekanálové zvukové instance bude posluchač hudbou obklopen ze všech stran.

Marie Tučková (1994) je česká multimediální umělkyně. Bakalářské studium absolvovala na pražské UMPRUM v Ateliéru fotografie a magisterský titul získala na Dutch Art Institute v Nizozemí. V roce 2020 byla laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě se věnuje otázkám lidského vnímání, možnostem komunikace a naslouchání. Během studií na pražské UMPRUM vytvořila své alter-ego Ursula Uwe, skrze níž začala zkoumat problematiku mezilidksých vztahů a komunikace v době virtuální reality. Spolu s umělkyní Evou Rybářovou tvoří hudebně-performativní synth popové duo Cloudy Babies a je součástí folklorního sboru Lada.

František Hruška (1998) je ostravský básník a hudební experimentátor. V současnosti studuje nauku o zvuku na Institute of Sonology při Královské konzervatoři v nizozemském Haagu. Jeho hudební tvorba se pohybuje na hranici noise a ambientu, která se občas přelévá z hypnotických ploch, které jsou svým zvukem blíže k posouvání tektonických desek, až do freneticky tepající industriální masy.

Financováno z rozpočtu statutárního města Ostrava, kód 21/0370 a ze státního rozpočtu ministerstva kultury ČR, OULK II.