Přestože jsme se včera sešli v komorním počtu a průtrž mračen narušila průběh čtvrté akce z cyklu Limity hudby, přinášíme alespoň pár momentů z části vystoupení Aliaksandra Yasinského. Svůj koncert bohužel nedokončil a přednášku Renáty Spisarové-Kotík jsme museli zrušit úplně.

Foto: Jiří Birke