Děkujeme všem, kteří přišli a také Městskému obvodu Ostrava-Poruba, Statutárnímu městu Ostrava a Ministerstvu kultury České republiky za jejich finanční podporu. Výstavu můžete navštívit kdykoliv až do 3. 9. 2023.

Foto: Jiří Birke