Paměť místa, kronika Ostravy, město a jeho lidé. Autentičnost a výpověď snímků Viktora Koláře staršího zasáhla plnou silou Galerii Dukla.

Zahájení výstavy fotografií Viktora Koláře staršího s názvem Prezidenti, umělci, dělníci a ti další dne 28. 7. 2022 se nesla ve velmi přátelském a vřelém duchu. Dosud nepublikované fotografie ostravského dokumentaristy byly dlouho uloženy v Archivu města Ostravy jako zachráněná pozůstalost, kterou archivu předal syn, rovněž fotograf, Viktor Kolář. Koncem roku by měla - půjde-li vše hladce - vyjít fotografická monografie, jejímž editorem je kurátor výstavy Lukáš Bártl.

Přestože původní záměr o participativním projektu se nepodařilo realizovat, jelikož se nesešlo dostatek takového fotografického materiálu a v takové kvalitě, ze kterého by bylo možné stvořit výstavu, tato "náhrada" je více než důstojná. Materiál však nezůstane ležet ladem - do budoucna ho Poruba zařadí do některého ze svých jiných projektů nebo akcí.

Rodina Kolářů je s Ostravou spjatá, aktivity jejich členů pomáhají udržovat paměť i kulturní tradice města. Bez těchto hodnot se město rozvíjí a posouvá jen velmi těžko.

Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout do 2. 10. 2022