„Hybridní instalace aktivuje nejasný, hraniční typ vnitřního postoje, který je vedený spíše emocí než kriticky. Utváření vrstevnatých spojů odkazuje na perspektivu současného světa, který je těmito principy kódován – spojení přírodního a umělého, materiálního a imateriálního, tradičního a inovativního…,“ píše pro Artalk výtvarný publicista Jaroslav Michna o hybridnosti coby jednom z rozpoznatelných aspektů současné civilizace. Celou recenzi na probíhající výstavu Subject 48 si můžete přečíst zde.