Přinášíme fotoreport z nedělního podvečeru, kdy vás i přes nevyzpytatelné počasí přišlo na netradiční vystoupení umělce Petra Váši a uskupení Ostrý zub tolik, děkujeme!

Tímto programem jsme zakončili letošní hudební cyklus Limity hudby, skrze který jsme vám zprostředkovávali pestrá vystoupení od performance až po soudobou klasickou hudbu. Jakub Černý, který byl autorem dosavadní dramaturgie hudebního programu, se tak našemu publiku pokoušel rozšiřovat hranice vnímání hudby a odvážně oslovoval autory, jejichž tvorba vybočuje z pomyslných škatulek. Doufáme, že jste si sérii užili a od nového roku se můžete těšit na hudební program, který bude v Dukle nově zajišťovat Patrik Slezák.

Foto: Jiří Birke