V neděli 21. 1. v 16 h proběhne komentovaná prohlídka výstavy Fast & Furious, v níž se Rojo & Kreß prostřednictvím objektů a maleb s naivně hravou estetikou vyjadřují k současné problematice ekologické udržitelnosti a vnímání environmentální krize z různých úhlů pohledu.
„Přestože umělecké duo konkrétní řešení problému nenabízí, poukazují na mezilidské neporozumění coby námět k výtvarné hře,“ popisuje Fast & Furious kurátor Hynek Chmelař. Z pohledu diváka se tak může výstava stát souborem dadaistických děl nesoucích náměty k diskuzi o vážných tématech. „Rojo & Kreß tak dělají s humorem, který je jim vlastní,“ dodává Chmelař.


Sraz u světelného panelu před Duklou, těšíme se na vás!