Pozvali jsme děti z MŠ Větrná, aby zažily galerii jinak. Ivana Sikulová Křížková pro ně připravila zážitkový výtvarný workshop k výstavě Viktora Koláře st., která nesla název Prezidenti, dělníci, umělci a ti další.
Děti hledaly na fotografiích haldu, psa, prezidenta, hledaly uhlí na prostranství u Dukly, haldu poté kreslily, vyráběly psa z lepenky, hrály si na kolportéry, prostě zažily toho spoustu. Workshop se mohl realizovat díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava a Ministerstva kultury ČR.

Workshop