„Tato výstavní platforma má již dnes nezastupitelné místo na mapě výrazných kulturních počinů, které operují s koncepcí otevřené „galerie“ ve veřejném prostoru.“

Tak komise kultury města Ostravy komentuje letošní výstavní plán Galerie Dukla, kterou členové komise považují za přínos pro širokou i odbornou veřejnost a dodávají, že „často projekty vzbuzují nepochopení a kontroverzi, v tomto smyslu je nutné výstavní projekt podporovat, a to i místní samosprávou. Projekt komise kultury považuje za jeden z nejdůležitějších alternativních výstavních prostorů, a to nejen v rámci ČR.“

Ostrava tak letos opět podpořila Duklu v jejích činnostech, které kromě samotných výstav zahrnují i další kulturní a vzdělávací program. Spolu se statutárním městem Ostrava galerii dále financuje městský obvod Ostrava-Poruba a Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!